Projekt UE

Spółka profilemanager.pl Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt w ramach działania 8.2 PO IG polegający na stworzeniu innowacyjnego i zaawansowanego systemu B2B usprawniającego działania biznesowe pomiędzy współpracującymi partnerami.

Tytuł projektu:

"Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B wspomagającego współpracę między Leadgenerator.pl Sp. z o.o. a partnerami działającymi w branży marketingu internetowego."

Realizowany projekt będzie polegał na wdrożeniu innowacyjnego, emergentnego systemu klasy B2B, wspomagającego współpracę między przedsiębiorstwami działającymi w branży marketingu internetowego. System wdrażany przez Wnioskodawcę ma na celu zautomatyzować i zintegrować szereg procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy a jego partnerami. Wszystko to dzięki zastosowaniu nowych technologii i rozwiązań informatycznych, a także dzięki integracji z systemami partnerów. Wnioskodawcy obecnie brakuje właśnie sprawnych rozwiązań technologicznych, automatyzujących większość z realizowanych procesów biznesowych. Wdrożenie takiego systemu jest niezbędne Wnioskodawcy, aby jego przedsiębiorstwo mogło się rozwijać i sprawnie konkurować z wielkimi przedsiębiorstwami, zarówno krajowymi i zagranicznymi.

Projekt zakłada automatyczną wymianę danych poprzez system B2B. Automatyczna wymiana danych pomiędzy systemami informatycznymi zostanie zapewniona poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych. Projekt będzie polegać na opracowaniu, a następnie wdrożeniu rozwiązań usprawniających (poprzez zautomatyzowanie) procesów realizownaych we współpracy z partnerami, tj:

  • przyjmowanie zlecenia
  • przygotowanie statystyk dotyczących kampanii
  • przygotowanie i uzgodnienie szczegółowego harmonogramu kampanii
  • rezerwacja powierzchni reklamowej
  • przekazanie reklamy
  • wyświetlanie reklamy

Finalnie platforma B2B zagwarantuje płynną synchronizację danych i automatyczny transfer kluczowych we współpracy informacji biznesowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ogłoszenia: http://lgenerator.pl/ogloszenia

W razie pytań związanych ze współfinansowaniem Projektu ze środków Unii Europejskiej prosimy o kontakt na adres mailowy: projekty@lgenerator.pl